Jianqin (Jane) Xu

Name: Jianqin (Jane) Xu

Category: Psychoanalyst-In-Training

Degree: B.A.

Address: Room No. 613 Xinghe Shiji Tower A No 250 Zhenbei Rd Putuo District Shanghai, CHINA 200333 CN

Phone: +02162338366

Email: [email protected]

Insurance Accepted: No